வைஃபை (WiFi) தெரியும்.அதென்ன லைஃபை (LiFi) ?

லைபை இன்டர்நெட்டுக்கான புதிய வசதி..! வைபை (Wi-Fi): வைFபை என்பது கம்பியில்லா முறையில் இணைய இணைப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு தொழில்நுட்பம் எ...

இரண்டு வெவ்வேறு கணினிகளுக்கு WiFi மூலம் இணைய இணைப்பை ஏற்படுத்த

வணக்கம் நண்பர்களே..! ஒரே ஒரு இணைய இணைப்பைக் கொண்டு வீட்டிலிருக்கும் மற்ற கணினிகளுக்கும் இணைய இணைப்பைப் பெறுவது எப்படி என்பதை இப்பதிவில் பா...

Hot in week

Recent

Comments

index