கம்ப்யூட்டர் வேகம் அதிகரிக்க Hard Disk ல் விர்ச்சுவல் மெமரி உருவாக்கல்

கணிணியின் முதன்மை நினைவகம் RAM .  இதன் விரிவாக்கம் Random access memory என்பது.  பொதுவாக இதன் திறன் அல்லது கொள்ளவு 512 MB, 1GB என இருக்கும்...

Hot in week

Recent

Comments

index