ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரி வாழ்நாளை அதிகரிக்க வழி !

Tips for right Charging to increasing smartphone's battery life இன்று ஸ்மார்ட்போன் உபயோகிக்காதவர்களே இல்லை என்று கூறுமளவிற்கு அதன் ப...

ஸ்மார்ட்போனை பாதுகாக்க ஐந்து வழிகள்

உங்களுடைய விலைமதிப்பு மிகுந்த ஸ்மார்ட்போனை பாதுகாக்க சிறந்த ஐந்து வழிமுறைகளைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.  பாஸ்கோட் (Passcode) ஸ்மார்ட்ப...

Hot in week

Recent

Comments

index