ஸ்மார்ட்போன் பாதுகாப்பு மென்பொருள் !

உலகிலுள்ள ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் தனிப்பட்ட சில குணங்கள் இருப்பதுண்டு. தனிப்பட்ட பண்புகள் இருப்பது உண்டு. உதாரணமாக கண்கள், கைரேகைகள், இரத்...

ஸ்மார்ட்போனை பாதுகாக்க ஐந்து வழிகள்

உங்களுடைய விலைமதிப்பு மிகுந்த ஸ்மார்ட்போனை பாதுகாக்க சிறந்த ஐந்து வழிமுறைகளைத் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.  பாஸ்கோட் (Passcode) ஸ்மார்ட்ப...

Hot in week

Recent

Comments

index