ஒரு நொடியில் கம்ப்யூட்டரை Shutdown செய்ய

சில நேரங்களில் கம்ப்யூட்டரை ஷட்டவுன் செய்திடுகையில் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். எங்காவது வெளியில் செல்ல வேண்டும் அல்லது வேலை செய்த களை...

Hot in week

Recent

Comments

index