இலவச போர்ட்டபிள் மென்பொருட்கள் ! Free Portable software

மென்பொருட்களில் இரு வகை உண்டு. ஒன்று இன்ஸ்டால் செய்து பயன்படுத்திடும் மென்பொருட்கள். மற்றொன்று ரெடிமேடாக இருக்கும் போர்ட்டபிள் மென்பொருட்கள...

Hot in week

Recent

Comments

index