இலவச போட்டோ எடிட்டர் மென்பொருள் PhoXo

போட்டோ எடுப்பது ஒரு கலை. ஆங்கிலத்தில் அதை Photography என குறிப்பிடுகிறார்கள். போட்டோ கிராபி தெரியாதவர்கள் கூட ஒரு அழகான படத்தை உருவாக்க மு...

போட்டோவை அழகாக மாற்றிட மென்பொருள்

ஒரு போட்டோவை அழகுற செய்திட வேண்டும் என்றால் Photoshop போன்ற மென்பொருள் பயன்படுத்திட தெரிந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல...

Hot in week

Recent

Comments

index