Showing posts with label menporul. Show all posts
Showing posts with label menporul. Show all posts

Tuesday, November 12, 2013

வைரமுத்து மகன் மதன் கார்க்கி இப்போது சினிமாவில் மிக பிரலமான பாடலாசிரியர்.  சிறிய படம் பெரிய படம் எதுவாக இருந்தாலும் பாடல் எழுதக்கூடியவ...