பிளாக்கரின் Lightbox Image Effect நீக்க ஓர் எளிய வழி!!

பிளாக்கரில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வசதிகளில் பல வசதிகள் பயனுடையதாக இருந்தாலும், சிறிது பின்னடைவை ஏற்படுத்திய புதிய அறிமுகம் ஒன்று தான...

Hot in week

Recent

Comments

index