Showing posts with the label jothida softwareShow All
லக்னத்தை கண்டறிவது எப்படி ?
தமிழில் ஜோதிடம் கணிக்க இலவச மென்பொருள்
சோதிடம் கற்க நான்கு இலவச மென்பொருட்கள்