உங்கள் iPad-ஐப் பாதுகாக்க பயனுள்ள வன்பொருள்கள்...

வணக்கம் நண்பர்களே.. ! நம்மில் பலர் ஐபேடைப்(iPad) பயன்படுத்தி வருவோம். இந்த ஐபேடின் செயல்படும் திறனை மேம்படுத்த சில வன்பொருட்கள் இருக்கின்றன...

நம்மை விட்டுப் பிரிந்தார் ஆப்பிளின் Steve Jobs..!!

இந்த செய்தியை இங்கே பகருவதில் பொருத்தமாகவே இருக்கும்.. இன்று ஒரு கறுப்பு தினமாகவே கடைப்படிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு.. ஆம். நண்பர்களே.. நம...

Hot in week

Recent

Comments

index