Showing posts with label google tez. Show all posts
Showing posts with label google tez. Show all posts

Sunday, November 26, 2017

கூகிள் வழங்கும் பயனுள்ள சேவைகளில் இதுவும் ஒன்று. இந்தச் சேவை இன்னும் கூட பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. இது மொபைல் வழியாக பண பரிமாற்றம் மற்...