பார்வை குறைபாடு உள்ளவர்கள் படிக்க உதவும் சின்னஞ்சிறிய கருவி !

பார்வை திறன் குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு உதவும் விதமாக ஒரு புதிய கேட்ஜெட் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கேட்ஜெட்டின் உதவியுடன் பார்வை குறை...

Hot in week

Recent

Comments

index