Showing posts with the label data recovery softwareShow All
தெரியாமல் அழித்த ஃபைல்களை மீட்க ரெகுவா சாப்ட்வேர்
ஐபோன் டேட்டா ரெகவரி மென்பொருள்
இலவச டேட்டா ரெகவரி மென்பொருள்
டேட்டா ரெகவரி மென்பொருள் [iPhone, iPad, iPod]
அழிந்துபோன சிம்கார்ட் தகவல்களை மீட்டெடுக்கும் மென்பொருள்
கணினியில் கோப்புகளை மீட்டெடுக்க (Recover) உதவும் மென்பொருள்