Latest Posts
Browsing Category "computer"

கணினி என்றால் என்ன?

- Monday, September 03, 2018 No Comments
கணினி என்றால் என்ன என்பது புரிந்துகொள்ள முடியாத புதியவர்களுக்கான பதிவு இது. கணினியின் பாகங்கள் மற்றும் அது செயல்படும் விதம் போன்ற அடிப்படைகளை கற்றுக்கொள்ள உதவும். 


கணினி என்பது நாம் தரும் உள்ளீடுகளை (Input) பெற்று அதனை செயல்படுத்தி (process) அதற்கு இணையான வெளியிடுகளை (output) தரும் ஒரு மின்னணு சாதனம் (electronic device) ஆகும்.

COMPUTER

கணினியின் முக்கிய பாகங்கள் (computer peripherals)  • உள்ளீட்டு கருவி (input device) 
  • மைய செயல்பாட்டு பகுதி (central processing unit)
  • நினைவகம் (ram)
  • வெளியீட்டு கருவி (output device)
  • உள்ளீட்டு கருவி (input device)உள்ளீட்டு கருவி (input device) என்பது நாம் கணினிக்கு உள்ளீடு தர பயன்படுத்தும் ஒரு சாதனம் ஆகும்.

உதாரணமாக விசை பலகை (keyboard), சுட்டெலி (mouse) போன்றவை உள்ளீட்டு கருவி ஆகும்

வெளியீட்டு கருவி (output device)

வெளியீட்டு கருவி (output device) என்பது கணினி நமக்கு வெளியீடு தர பயன்படுத்தும் ஒரு சாதனம் ஆகும்.

உதாரணம்: ஒளித்திரை (monitor), பதிவேடுக்கும் கருவி (printer) போன்றவை வெளியீடு கருவி (output device) ஆகும்

மைய செயல்பாட்டு பகுதி Cpu (central processing unit)


CPU என்பது நாம் தரும் உள்ளீடுகளை பெற்று அதனை செயல்படுத்தி நமக்கு வெளியீடாக தரும் ஒரு சாதனம் ஆகும். இதில் பல பாகங்கள் உள்ளன. இதன் முக்கிய பகமானது MOTHER BOARD, SMPS மற்றும் நினைவகம் (HARD DISK) ஆகும்.

Mother board

இது கணினிக்கு தாய் போன்றது. எனவே தான் இதற்கு mother board என்று பெயர் வந்தது. Processor, ram மற்ற பாகங்கள் அனைத்தும் இதனுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். அனைத்து பாகங்களும் இதனில் இணைப்பட்டுள்ளதால் இதை Mother Board என அழைக்கின்றனர்.

Processor


அனைத்து விதமான செயல்பாடுகளும் இங்குதான் பரிசீலிக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் வேகமானது ஜிகா ஹெட்ஸ் – ல் குறிக்கப்படுகிறது

Ram(random access memory)


 இது ஒரு நினைவகம் ஆகும். ஆனால் இதை பயனாளர் (user) நேரடியாக பயன்படுத்த முடியாது. இந்த நிணவகத்தை பிராசசர் (processor) மட்டுமே பயன்படுத்தும். நாம் தரும் உள்ளீடுகளானது ram க்கு செல்கிறது. அதனை பிராசசர் எடுத்து பயன்படுதுகிறது.. இதன் அளவு (size) ஜிகா பைட் (GB) – ஆல் குறிக்கபடுகிறது.

நினைவகம் (hard disk)


நினைவகம் (hard disk) என்பது நம்முடய டேட்டா (data) – வை பதிந்து வைத்து தேவையானபோது உபயோகபடுத்திக்கொள்ளும் ஒரு கருவி ஆகும். நம் data-வை பதிந்து வைக்க hard disk மட்டும் தான் உள்ளது என்றல்ல. Pen drive, flash drive, DVD, CD போன்றவை கூட storage device தான்.

Operating system


அடுத்து ஒரு கணினி செயல்பட தேவையாவன முக்கிய அம்சம் operating system ஆகும். இது கணினியின் இதயம் போன்றது. இது கணினியின் அனைத்து செயல்பாடுகளும் சரியான முறையில் இயங்க வழி செய்கிறது. இது பயனாளருக்கும் கணினிக்கும் ஒரு guide போல் செயல்படுகிறது. இதில் பல வகைகள் உள்ளன. Windows, Dos, Linux, UNIX போன்றவை பிரபலமான OS ஆகும்.

கணினி என்பது எண் முதலான தரவுகளை உட்கொண்டு, முறைப்படி கோத்த ஆணைக் கோவைகளைச் செயற்படுத்தும் ஒரு கருவி. ஒரு பணியைச் செய்ய, அதனைப் பல கூறாகப் பகுத்து, எதன் பின் எதனைச் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி, கணினியுள் இடுவதற்காகத் தொகுக்கப்பட்ட ஆணைக் கோவை அல்லது கட்டளைக் கோவையானது, செய்நிரல் எனப்படும்.

கணினியில் இப்படி செய்நிரல்களைச் சேமித்து வைத்து பணி செய்ய இயக்குவது தனிச் சிறப்பாகும். கணினிக்கு உள்ளிடும் தரவுகள் எவ்வடிவில் இருந்தாலும் (ஒலி, ஒளி, அழுத்தம் முதலியன) அவை கணினியின் இயக்கத்துக்கு அடிப்படையான 0, 1 ஆகிய எண் கோர்வைகளாக மாற்றப்பட்டே உட்கொள்ளப் படுகின்றன.

கணினிகள் அதியுச்ச பல்பயன் கொண்டவை. ஆதலால் அவற்றை அகில தகவல் செயற்படுத்தும் எந்திரங்கள் எனக் குறிப்பிடலாம். சேர்ச்-தெரிங் கூற்றின் படி ஒரு குறிப்பிட்ட இழிவுநிலை ஆற்றலை (வேறு வகையில் கூறினால் அகில தெரிங் எந்திரத்தை போன்மிக்ககூடிய எந்த கணினியும்) கொண்ட கணினி, கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் வேறு எந்த கணினியினதும் கொள்பணியை ஆற்றக் கூடியது, அதாவது தனியாள் உதவியாளத்தில் இருந்து மீக்கணினி வரையுள்ள எந்த கணினியினதும்.

ஆகவே சம்பளப்பட்டியல் தயாரிப்பதிலிருந்து தொழிலக-யந்திரனை கட்டுப்படுத்தல் வரையான அனேக கொள்பணிகளுக்கு ஒரேவிதமான கணினி வடிவமைப்புகளே பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

முந்தைய வடிவமைப்புகளை விட தற்போதைய கணினிகள் வேகத்திலும் தகவல் செயற்படுத்தல் கொள்ளளவிலும் பெரும் வளர்ச்சியை கண்டுள்ளன. இவற்றின் இந்த திறன் காலப்போக்கில் அடுக்குறிபோக்கில் அதிகரித்து சென்றுள்ளது. இந்த செயற்பாட்டை மூர் விதி என்று குறிப்பிடுவர்.

பல்வேறான பௌதீக பொதிகளில் கணினிகள் கிடைக்கின்றன. தொன்மையான கணினிகள் பெரிய அரங்கின் கொள்ளளவை கொண்டவையாக இருந்தன.
what is computer in tamil

தற்போதும் விசேட அறிவியல் கணிப்புகளுக்கு பயன்படும் மீக்கணினிகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பரிமாற்ற செயற்பாடுகளுக்கு பயன்படும் பிரதான-சட்டங்கள் போன்றவற்றுக்கு இவ்வாறான மாபெரும் கணிப்பிடும் வசதிகள் உள்ளன.

மக்களுக்கு அதிகம் பரிச்சையமானவையாக அமைவன சிறியளவானதும் ஒருத்தரின் பயன்பாட்டுக்குரியதுமான தனியாள் கணினிகளும், அதன் கொண்டுசெல் நிகரான ஏட்டுக்கணினிகளும் ஆகும். ஆனால் தற்காலத்தில் அதிகளவில் பயன்பாட்டில் உள்ள கணினிகளாக அமைபவை உட்பொதிக்கணினிகளாகும்.

உட்பொதிக்கணினிகள் இன்னொரு சாதனத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்குரிய சிறிய கணினிகள் ஆகும். இவை சண்டை விமானங்களில் இருந்து இலக்கமுறை படப்பிடிப்பு கருவிகள் வரை பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

Tags:what is computer, Tamil computer

கணினியில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய மென்பொருட்கள்

- Friday, April 13, 2018 2 Comments
basic computer software
புதிய கம்ப்யூட்டர் அல்லது ஏற்கனவே இருக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் வின்டோஸ் இன்டாலேசன் - Windows Installation முடிந்த பிறகு, அதில் என்னென்ன மென்பொருட்கள் இன்ஸ்டால் செய்திட வேண்டும் என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

Windows க்கு என இணையத்தில் நிறைய மென்பொருட்கள் உள்ளன. அவற்றில் எதை தேர்ந்தெடுப்பது? எது முக்கியமானவை? எது நம்பகமானவையாக இருக்க கூடும் என்பதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் வரலாம்.

எனினும், மிகப் பரவலாக கணினி பயன்பாட்டில் உள்ள சில அடிப்படை மென்பொருட்கள் எவையெவை? அவை ஏன் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

Windows OS பதிந்த பிறகு, கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட வேண்டிய மென்பொருட்கள்:

1. கூகிள் குரோம் (Browser)

ஒரு கம்ப்யூட்டரில் கட்டாயம் இருக்க வேண்டியது பிரௌசர். இயல்பிருப்பா விண்டோசுடன் INTERNET EXPLORER பிரௌசரும் இன்ஸ்டால் செய்யப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அதைவிட, சிறந்தது, விரைவானது Google Chrome Browser.

2. ஆபிஸ் தொகுப்பு: (MS-Office)

நிச்சயமாக ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரில் இருக்க வேண்டியது. MS-Office கட்டணம் செலுத்தி பெற வேண்டும். அதில் வசதிகள் ஏராளம்.

அதைபோன்றே வசதிகள் கொண்ட இலவச Office தொகுப்புகள் உண்டு. அதைபோன்றதொரு  இலவச ஆபிஸ் தொகுப்பு Libre Office.

3. மீடியா பிளேயர் / Media Player

வீடியோ, பாடல் போன்ற பொழுதுபோக்கிற்கு மீடியா பிளேயர் அவசியம். பல வசதிகள், பயன்கள் அதிகம் கொண்ட ஒரு பிளேயர் VLC

4. ஆன்ட்டி வைரஸ் / Anti Virus

இன்டர்நெட், பென்டிரைவ், டிவிடி,  செல்போன் என கம்ப்யூட்டருடன் இணைபவைகளால் வைரஸ் தொற்று கட்டாயம் ஏற்படும். அதைத் தவிர்த்து பாதுகாத்திட ஆன்ட்டி வைரஸ் மென்பொருள் தேவை.

சிறந்த ஆன்ட்டி வைரஸ் மென்பொருள் : Kasperskey

5. இமெஜ் எடிட்டர் / Image Editor

படங்களை எடிட் செய்திட பயன்படும் மென்பொருள் இது. Photoshop, Gimp, Paint.net போன்ற சில உள்ளன. இலவசமாக கிடைப்பது Gimp. அதை போன்றதே Pain.net. பயன்படுத்துவது சுலபம்.

6. பிசி கிளீனிங் / PC Cleaning

கம்ப்யூட்டர் சுத்தம் செய்திட உதவும் மென்பொருள் இது. இலவசமாக கிடைப்பது CCleaner

7. பேக்கப் / Backup

இந்த வசதி விண்டோசில் உள்ளதென்றாலும், அது சிற்ந்தாக இல்லை. டேட்டா அனைத்தையும் பேக்கப் செய்திட Crash Plan. மிக மிக முக்கியமான தகவல்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இருந்தால் மட்டுமே பயன்படுத்தவும்.

8. ஃபைல் கம்ப்ரசன் டூல் / File Compression and Extraction

கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய டூல். ஃபைல்களின் அளவை சுருக்கி, விரித்திட உதவும். ZiP , 7Zip போன்றவை பயன்படும். மற்றுமொரு சிறந்த ஃபைல் கம்ப்ரசர் PeaZip.

இது தொடர்புடைய பதிவு ஒன்று.

கம்ப்யூட்டருக்குத் தேவையான மென்பொருட்கள் ஒரே இடத்தில்


Tags: Basic Computer, Software, Windows OS, Operating System.

கண்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகமல் இருக்க மென்பொருள்

- Sunday, October 20, 2013 2 Comments
அலுலகம் முதற்கொண்டு வீடு வரை கணினியை பயன்படுத்தாதவர்களே இல்லை என்று கூறலாம். டைப்பிஸ்ட், மாணவர்கள், அலுவலர்கள், சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்கள் என அனைத்து தரப்பினரும் அதிக நேரம் கணினியில் செலவழிக்கின்றனர். அதிக நேரம் கணினியை உற்று நோக்குவதால் கண்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றன. இதனால் தலைவலி, கண்வலி போன்றவைகள் ஏற்படுவதோடு, கண்கள் அதிகம் களைப்பு அடைகின்றன.  வேலை அல்லது படிப்பில் ஆழ்ந்திருக்கும்போது நம்மை அறியாமல் நீண்ட நேரம் கண்களை திரையிலிருந்து எடுக்காமல் இருப்போம். அவற்றைத் தவிர்த்திட, கண்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகாமல் தடுக்க மென்பொருட்கள் சில உள்ளன.

kangal pathu kathidum meporul


கண்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகாமல் இருக்க மென்பொருள்


அவற்றில் முதன்மையானதும், இரவு பகல் நேரத்திற்கு தகுந்தவாறு தானாகவே கணினி திரையின் வெளிச்சத்தை மாற்றி அமைக்க கூடியதுமான ஒரு அற்புதம் வாய்ந்த மென்பொருள் F.LUX.


இந்த மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்து உங்கள் கணினியில் நிறுவிக் கொண்டால் போதுமானது. உங்களுடைய பகுதியில் உள்ள கால சூழலுக்கு (வெளிச்சம்) இம்மென்பொருள் உங்கள் திரையை கண்கள் பார்க்க கூடிய அளவிற்கு வெளிச்சத்தை மென்மையாக மாற்றித் தந்துவிடும்.

சில நேரங்களில் உங்கள் வசதிக்கு தகுந்தது போல திரையின் வெளிச்சத்தை மாற்ற வேண்டியிருந்தால், அதற்கான வசதியையும் இம்மென்பொருள் தருகிறது.

ஃப்ளக்ஸ் மென்பொருள் பயன்படுத்துவது எப்படி?முதலில் மென்பொருளைத் தரவிறக்கம் செய்து உங்களுடைய கணினியில் நிறுவிக்கொள்ளுங்கள்.

1. Change Settings  செல்லவும்.

2. Adjust Your Lighting For Day And Night: பகல் மற்றும் இரவில் எந்தளவிற்கு மானிட்டரில் வெளிச்சம் வேண்டும் என்பதைத் தெரிந்தெடுக்கவும்.

3. Set Your Location: இதில் Change என்பதை அழுத்தி, தோன்றும் மேப்பில் உங்களுடைய ஊரை தேர்ந்தெடுங்கள். அல்லது மேலிருக்கும் கட்டத்தில் உங்களுடைய பகுதியின் பெயரை டைப் செய்யுங்கள்.

4. Transition Speed: இந்த வசதியானது மானிட்டரின் வெளிச்சம் மாறும் நேரத்தை சிறிது சிறிதாக கூட்டுவதற்குப் பயன்படுகிறது.

(ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மானிட்டரின் வெளிச்சம் திடீரென மாறுவதால் நீங்கள் குழப்பமடைவதை தவிர்க்கவும், கண்களுக்கு ஏற்றவாறு சிறிது சிறுதாக மானிட்டர் வெளிச்சம் குறையச் செய்வதற்கும், அதிகரிக்கச் செய்வதற்கு இந்த வசதி பயன்படும். உங்கள் வசதிக்கு தகுந்தவாறு வெளிச்சம் மாறும் நேரத்தை மாற்றி அமைக்கலாம்.)

விண்டோஸ் கணினிகளுக்கு மட்டுமல்லாமல், லினக்ஸ், மேக் கணனிகளுக்கும் இந்த மென்பொருள் பதிப்பு உள்ளது. எனவே அனைத்து கணினிப் பயனர்களும் இந்த மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்திடலாம்.

மென்பொருளைத் தரவிறக்கச் சுட்டி:


Eye Strain தவிர்க்க மூக்கு கண்ணாடி அணிந்தவர்கள் கூட இம் மென்பொருளை தங்களது கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்தலாம். என்ன நண்பர்களே..  , மேலும் கண்கள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகமல் இருந்திட மென்பொருள் என்னும் இப்பதிவு  கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என நம்புகின்றேன். பதிவு பிடித்திருந்தால் சமூக வலைத்தளங்களில் நண்பர்களுக்கு பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள். அதற்கான [Sharing Buttons]- பகிர்வு பொத்தான்கள் கீழே உள்ளன.

Tags: Free software for monitor light control, monitor light control automatic software, software for eye protection from pc monitor, automatic light changing software for pc, light changing day and night software for pc, eye protection from computer monitor light. monitor, monitor light control software for computer, linux, mac, windows computer, day light, night light, health tips, eye protection.

கம்ப்யூட்டரில் ஆன்ட்ராய்ட் கேம்ஸ் விளையாட

- Saturday, October 19, 2013 4 Comments
ஆன்ட்ராய்ட் போனில் விளையாட எண்ணற்ற கேம்ஸ்கள் உள்ளன. அவற்றை  கம்ப்யூட்டரில் விளையாட முடியுமா? முடியும் என்றால் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்த விளக்கங்களை இப்பதிவில் தெரிந்துகொள்வோம்.

கம்ப்யூட்டரில்  ஆன்ட்ராய்ட் போனில் விளையாடக்கூடிய கேம்ஸ் ஆப்களை பயன்படுத்திட ஒரு மென்பொருள் உதவுகிறது Blue Stacks என்ற மென்பொருள். 

how-to-play-android-mobile-games-on-computer-step-by-step-guide
இதன் மூலம் ஆண்ட்ராய்ட் போனில் பயன்படுத்தப்படும் வீசாட் அப்ளிகேஷன் மற்றும் வாட்ஸ் அப் போன்ற அப்ளிகேஷன்களையும் (WeChat and WhatsUp apps) கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்த முடியும். 

எப்படி பயன்படுத்துவது?

1. புளூ ஸ்டாக் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் - இன்ஸ்டால் செய்யவும்.


2. இன்ஸ்டால் செய்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் செய்யவும். 
புளூஸ்டாக் மென்பொருளை நிறுவிய பிறகு, முதலில் புளூஸ்டாக் மென்பொருளை திறக்கும்பொழுது அதனுடைய டேட்டாபேஸ், மற்றும் பகுதி கூறுகள் (Database and Components )லோட் ஆகி வர ஒரு சில நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். அதுவரைக்கும் பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். உங்களுடைய இணைய இணைப்பின் வேகத்திற்கேற்ப இந்த நேரம் மாறுபடும். )
3. திறந்த பிறகு அதில் உள்ள My Apps என்பதை கிளிக் செய்யவும். பிறகு அதன் கீழ் இருக்கும் app search என்பதை செலக்ட் செய்யுவும்.


4. செலக்ட் செய்த பிறகு ஒன்டைம் செட்டப் (One time setup) தோன்றும். அதில் கன்டினியூ கிளிக் செய்யுங்கள். 


5. அடுத்து உங்களுடைய கூகிள் அக்கவுண்ட்டில் லாகின் செய்யச்சொல்லிக் கேட்கும். உங்களுடைய கூகிள் அக்கவுண்டின் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் செய்துகொள்ளுங்கள். 


6. பிறகு தோன்றும் சர்ச் பாக்சில் உங்களுக்கு வேண்டிய ஆண்டார்ய்ட் அப்ளிகேஷனின் பெயரைக் கொடுத்து தேடி Download செய்து இன்ஸ்டால் செய்யவும். 


7. இன்ஸ்டால் செய்த பிறகு, அந்த அப்ளிகேஷனை திறக்க, புளூஸ்டாக்ஸில் My apps பட்டனை கிளிக் செய்யவும்.


8. நீங்கள் இன்ஸ்டால் செய்த ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன் அங்கு இருக்கும். அதை கிளிக் செய்து திறந்து பயன்படுத்தலாம். இந்த முறையில் கேம் ஆப் டவுன்லோட் செய்து விளையாடலாம். மெசேஜிக் ஆப்களை டவுன்லோட் செய்து பயன்படுத்தலாம். ஸ்மார்ட்போனில் பயன்படுத்தக் கூடிய அனைத்து ஆன்ட்ராய்ட் ஆப்களையும் "ப்ளூ ஸ்டாக்" வழியாக பயன்படுத்த முடியும்.

BlueStack குறித்த சில தகவல்கள்

ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன்களை கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்துவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது BlueStack . உங்களது வசதிக்கேற்ப இதில் உள்ள செட்டிங்ஸ்களை மாற்றி அமைக்கத்துக்கொள்ளலாம். மிக எளிதாக பயன்படுத்தக்கூடிய இடைமுகம் (Easy User Interface) கொண்டது. 

ஒரு சில ஆண்ட்ராய்ட் அப்ளிகேஷன்களைப் பயன்படுத்தும்பொழுது அப்ளிகேஷன் கிராஸ் ஆகிவிட வாய்ப்பும் உள்ளது. காரணம் இந்த மென்பொருள் தற்பொழுது பீட்டா வெர்சனில் இருப்பதால் இதுபோன்ற வழுக்கள் (Errors) தோன்றுவதும் இயல்புதான்.

முழுமையான புளூஸ்டாக் மென்பொருள் உருவாகும் வரை இதுபோன்ற பிழைகள் ஏற்படுவதும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகிவிடும். 

அதேபோல இந்த மென்பொருளை தரவிறக்கம் செய்து நிறுவும்பொழுது, உங்களுடைய கிராபிக்ஸ்கார்டு புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பாக இருக்க வேண்டும் (New Updated Graphics card). மேம்படுத்தல் இல்லாத கிராபிக்ஸ் கார்ட் உள்ள கம்ப்யூட்டர்களில் இந்த மென்பொருளை இன்ஸ்டால் செய்ய முடியாது.

அதற்கு உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரில் உள்ள கிராபிக்ஸ்கார்ட் மாடலின் பெயரைத் தெரிந்துகொண்டு அதை அப்டேட் செய்துகொண்ட பிறகு, மீண்டும் புளூஸ்டாக் மென்பொருளை நிறுவிக் கொள்ள முடியும்.

Tags: bluestacks, android, smartphone, games software, android games in pc, play android games in computer, how to use android apps in computer, games apps in pc, graphics card, download android games in pc, play android games in pc.

சுருளும் மடிக் கணினி - புதிய தொழில்நுட்பம்

- Thursday, May 09, 2013 No Comments
தற்காலத்தில் ஆச்சர்மியக்க பல தயாரிப்புகள் வெளிவந்து கொண்டுடிருக்கின்றன. தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சாதனங்களின் வளர்ச்சி (Information Technology Devices) அசுர வேகத்தில் அதிகரித்துச் செல்கிறது. 

rolling out computer - new model
இதனுடைய வளர்ச்சி அசாத்தியமானது. ஒவ்வொரு புதிய தயாரிப்பும் (New Product of IT Devices) பல ஆச்சர்யங்களை தன்னுள்ளே தாங்க வெளிவந்துக்கொண்டுள்ளன. அவற்றில் இன்று நாம் பார்க்கவிருக்கும் ஆச்சர்யமான தயாரிப்புதான் சுருளும் மடிக்கணனி.