Showing posts with the label blogger tipsShow All
வங்கி கணக்குகளின் ரகசிய கடவுச்சொற்களைப் பாதுகாக்க
உங்கள் பதிவுகள் காப்பி அடிக்கப்படுகிறதா..?
Face book வாசகர்களை அதிகரிக்க POPUP FACEBOOK LIKE BOX WIDGET
பிளாக்கரில் அலெக்ஸா விட்ஜெட் (alexa widget)சேர்ப்பது எப்படி?
உங்கள் பிளாக்கரில் Template மாற்றுவது எப்படி?
உங்கள் பிளாக்கரில் Twitter-ன் ஃபாலோவர் விட்ஜெட் இணைப்பது எப்படி?
உங்கள் பிளாக்கரில் add to circle widget இணைப்பது எப்படி?