Showing posts with the label battery backupShow All
ஸ்மார்ட்போன் பேட்டரி வாழ்நாளை அதிகரிக்க வழி !
480 மணி நேரம் பேட்டரி பேக்கப் கொடுக்கும் நோக்கியா போன்
அதிக பேட்டரி லைஃப் கொடுக்கும் ஸ்மார்ட்போன்
மொபைல் பேட்டரி பராமரிப்பு டிப்ஸ்