Showing posts with label Reddit. Show all posts
Showing posts with label Reddit. Show all posts

Saturday, October 07, 2017

பிரபலமான Reddit இணையதளத்தில் பதிவுகளின் இணைப்புகள் மட்டுமின்றி, வீடியோவை நேரடியாக அப்லோட் செய்திடலாம். இதற்கு முன்பு யூடியூப் போன்றவற்...