கணினியை சுத்தம் செய்ய ஓர் external மென்பொருள் click&clean

சி கிளீனருக்கான ஓர் external மென்பொருள் click&clean நமது கணினியில் தேவையற்றப் பைல்களை அழிக்க CCleaner மென்பொருளை பயன்படுத்துகிறோம். ...

Hot in week

Recent

Comments

index