விண்டோஸ் 8 போனுக்கான டீம்வியூவர் மென்பொருள்

டீம் வியூவர் என்பது ஒரு கணினியிலிருந்து இருந்தாவாறே வேறொரு இடத்தில் இருக்கும் கணினியை இணையத்தின் மூலம் ரீமோட் முறையில் இயக்கப் பயன்படும் ம...

Hot in week

Recent

Comments

index