பென்டிரைவைப் பாதுகாக்க default safe remove வசதி

Quickly remove USB devices without using Safe Removal ரீமூவல் டிவைஸ் என்று சொல்லப்படும் பென்டிரைவ் போன்றவைகளை யு.எஸ்.பி  போர்ட்டில் செரு...

Hot in week

Recent

Comments

index