வைஃபை (WiFi) தெரியும்.அதென்ன லைஃபை (LiFi) ?

லைபை இன்டர்நெட்டுக்கான புதிய வசதி..! வைபை (Wi-Fi): வைFபை என்பது கம்பியில்லா முறையில் இணைய இணைப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு தொழில்நுட்பம் எ...

Hot in week

Recent

Comments

index