முக்கிய தகவல்களை சேமிக்க, நினைவூட்ட தினமலர் காலண்டர் ஆப்

ஆன்ட்ராய்ட் போனில் தகவல்களை சேமித்து, அத் தகவல்களை குறிப்பிட்ட தேதியில் நினைவூட்டுவதற்கென சில அப்ளிகேஷன்கள் உண்டு. அதுபோன்ற அப்ளிகேஷனில் மிகச் சிறந்த "காலண்டர் அப்ளிகேஷன்" தினமலர் Calendar App. 


Dinamalar Calendar App for Apple, Android Phone

The “Dinamalar Calendar” mobile application is brought to you by “Dinamalar” the most popular newspaper in Tamil. Over the decades, the Dinamalar’s monthly calendar has been a regular in the homes of the Tamil people and has a reputation for accuracy and reliability.

In the last decade, the Dinamalar web calendar was introduced and has also been very popular. In staying true to its tradition of offering the readers the best possible experience, Dinamalar is now offering the app on the mobile and tablet platforms.

dinamalar calendar app for apple, android

The app is based on the English Gregorian calendar chronology and also shows the Tamil calendar and the Hijra calendar. The calendar gives you accurate information on auspicious times, thithi, nakshathiram etc. besides helping you to remember dates of holidays, festivals and functions.

The app has the following two views and enables flawless navigation between the 2 views
1) Monthly view
2) Daily view

Monthly view:
1) The monthly view displays the English, Tamil and Hijra years and month details.
2) Displays the dates with a marker for holidays, functions and auspicious days.
3) Provides information like Ammavasya, Pournami, Ashtami, Pradhosham etc.

Daily view:
The daily view displays the English and Tamil dates prominently and in addition provides the following information

1) Details information on Nallaneram, Kuligai, Yemakandam, Raahukaalam etc.
2) Thought for the day.
3) Details of temple functions held on that date.
4) Detailed information on Thithi, Nakshatram, Yogam, Chandrashtamam, Soolam, parikaaram.

All the details are available at the tap of a finger. Go ahead, and plan your day with the Dinamalar Calendar app!

What's New in Version 2.0

2018 calendar update with new and attractive user interface, more features and useful contents as follows:

  1. Daily, weekly and monthly rasi palan
  2. Peyarchi, New year and Birthday palangal
  3. Rasi-star wise auspicious days
  4. Gowri panchangam
  5. Graha orai
  6. Important Fasting days
  7. Festival days & holidays
  8. Option to add notes and set reminder for the notes

Tags: Dinamalar Calendar App, Dinamalar App, Android App, Apple app. 

Post a Comment

0 Comments