கணிப்பொறி மென்பொருள் - ஓர் எளிய விளக்கம் !

மென்பொருள்/கணினி மென்பொருள் / கணிப்பொறி மென்பொருள் [Computer Software] மென்பொருள் என்பது கம்ப்யூட்டர் மட்டும் படிக்கவும் எழுதவும்  கூடிய மொழியில் உருவாக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் தரவுகளின் தொகுப்பாகும். 

இந்த சொற்பதம் வன்பொருள் (Hardware) (உடலியில் சாதனங்கள்) என்பதற்கு எதிர்பதமாக இருக்கும் விதத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. அதாவது கண்ணுக்கு புலனாகதது என்பதை குறிக்கிறது.

menporul kanipori

மென்பொருள் வகைகள் - Variety of Menporul

கணினியின் பயன்படும் விதம் அடிப்படையில் இதை மூன்று வகையாக பிரிக்கின்றனர். 1. அமைப்பு மென்பொருள் 2. நிரலாக்க மென்பொருள் (Program Software) 3. பயன்பாட்டு மென்பொருள்.

அமைப்பு மென்பொருள்:

இது கணிப்பொறியில் உள்ள வன்பொருளையும், அதன் அமைப்பையும் செயல்படுத்த உதவுகிறது.

அமைப்பு மென்பொருள்
அமைப்பு மென்பொருள் கணிப்பொறி வன்பொருளையும் கணிப்பொறி அமைப்பையும் செயல்படுத்த உதவுகிறது. இது பின்வரும் இணைகளை உள்ளடக்கியிருக்கிறது:
 • சாதன இயக்கிகள்
 • இயங்கு தளம்
 • சர்வர்கள்
 • பயனீடுகள்
 • விண்டோ சிஸ்டம்ஸ்

பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பிட்ட கணினியின் விவரங்கள் தொடர்ந்து சிக்கலானதாகவே இருப்பதிலிருந்து பயன்பாடுகள் நிரலாக்குநருக்கான சுமையைக் குறைப்பதே அமைப்பு மென்பொருளின் நோக்கமாகும், இது தகவல்தொடர்பு சாதனங்கள், அச்சிடும் சாதனங்கள், சாதன வாசிப்பான்கள், காட்சியமைப்புகள் மற்றும் விசைப்பலகைகள் போன்ற துணைப்பொருட்களையும், நினைவகம் மற்றும் நிகழ்படுத்தியை பாதுகாப்பான மற்றும் நிலைப்படுத்தப்பட்ட முறையாக கணிப்பொறி மூலாதாரங்களுக்கான பிரிப்பு ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கியிருக்கிறது. உதாரணங்கள்- விண்டோஸ் எக்ஸ்பி, லினக்ஸ், மற்றும் மேக் ஓஎஸ் எக்ஸ்.

நிரலாக்க மென்பொருள்


நிரலாக்க மென்பொருள் வழக்கமாக கணிப்பொறி நிரலாக்கங்களை எழுதுவதில் நிரலாக்குனருக்கு உதவுவதற்கென்று கருவிகள் மற்றும் மிகவும் வசதியான முறையில் வேறுபட்ட நிரலாக்க மொழிகளைப் பயன்படுத்தும் மென்பொருளையும் வழங்குகின்றன. இந்தக் கருவிகளில் உள்ளடங்குவன:
 • கம்பைலர்கள்
 • டீபக்கர்கள்
 • இண்டர்பிரட்டர்கள்
 • லின்கர்கள்
 • டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்கள்

ஒரு ஒருங்கிணைந்த உருவாக்கச் சூழல் என்பது (ஐடிஇ) இந்த செயல்பாடுகள் அனைத்தையும் கையாள்வதற்கு முயற்சிக்கும் ஒற்றைப் பயன்பாடாக இருக்கிறது.

பயன்பாட்டு மென்பொருள்

பயன்பாட்டு மென்பொருள் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குறிப்பிட்ட (நேரடியாக கணினி மேம்பாடு தொடர்புடையது) வேலைகளை செய்துமுடிக்க பயனர்களுக்கு உதவுகிறது. வழக்கமான பயன்பாடுகளில் உள்ளவை:
 • தொழில்துறை தானியக்கம்
 • தொழில் மென்பொருள்
 • வீடியோ கேம்ஸ்
 • நுண்ணலகு ரசாயனம் மற்றும் திடநிலை இயற்பியல் மென்பொருள்
 • தகவல்தொடர்புகள் (அதாவது இணையத்தளம் மற்றும் அதில் உள்ளடக்கப்பெறும் அனைத்தும்)
 • தரவுத்தளங்கள்
 • கல்வித்துறை மென்பொருள்
 • மருத்துவ மென்பொருள்
 • இராணுவ மென்பொருள்
 • மூலக்கூறு மாதிரியாக்க மென்பொருள்
 • இமேஜ் எடிட்டிங்
 • ஸ்பிரெட்ஷீட்
 • போலியாக்க மென்பொருள்
 • வேர்ட் பிராசஸிங்
 • முடிவெடுத்தல் மென்பொருள்

பரந்துவிரிந்த தலைப்புகளுக்கான பயன்பாட்டு மென்பொருள் இருப்பதுடன் அவற்றில் தாக்கமேற்படுத்தவும் செய்கின்றன.


 System software

System software provides the basic functions for computer usage and helps run the computer hardware and system. It includes a combination of the following:
 • Device drivers
 • Operating systems
 • Servers
 • Utilities

Window systems

System software is responsible for managing a variety of independent hardware components, so that they can work together harmoniously. Its purpose is to unburden the application software programmer from the often complex details of the particular computer being used, including such accessories as communications devices, printers, device readers, displays and keyboards, and also to partition the computer’s resources such as memory and processor time in a safe and stable manner.

Programming software

Programming software usually provides tools to assist a programmer in writing computer programs, and software using different programming languages in a more convenient way. The tools include:
 • Compilers
 • Debuggers
 • Interpreters
 • Linkers
 • Text editors
 • An Integrated development environment (IDE) is a single application that attempts to manage all these functions.

Application software

Application software is developed to perform in any task that benefits from computation. It is a broad category, and encompasses software of many kinds, including the internet browser being used to display this page. This category includes:

 • Business software
 • Computer-aided design
 • Databases
 • Decision making software
 • Educational software
 • Image editing
 • Industrial automation
 • Mathematical software
 • Medical software
 • Molecular modeling software
 • Quantum chemistry and solid state physics software
 • Simulation software
 • Spreadsheets
 • Telecommunications (i.e., the Internet and everything that flows on it)
 • Video editing software
 • Video games
 • Word processing
Tags: Computer, Software, Computer Language.

Post a comment

0 Comments