திருமண பொருத்தம் பார்க்க உதவும் ஜோதிட மென்பொருள்

வேத காலத்து சோதிடவியல் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட திருமண பொருத்தம் பார்க்க உதவும் மென்பொருள் MB Astrology Kundali Match .
astrology software

இதன் மூலம்  ஒரு குறிப்பிட்ட ராஷி (சந்திரன் அடையாளம்) மற்றும் நட்சத்திரம் (பிறந்த நட்சத்திரம்) ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளபடி உங்கள் துணை மற்றும் உங்களுடைய உள்ளார்ந்த குணாதிசயங்களை திறம்பட பகுப்பாய்வு செய்திட முடியும்.

இந்த மென்பொருள் உங்கள் நேர்மறையான மற்றும் எதிர்மறையான குணங்களை அறிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

மேலும் உங்களது வரும் துணைவி மற்றும் உங்களுக்கு இடையேயான "இணக்கத் தன்மை" குறித்தும் இதில் அறிந்துகொள்ள முடியும்.

1.93MB அளவுள்ள இந்த மென்பொருளை டவுன்லோட் செய்ய சுட்டி:


MB Astrology Kundali Match Software is an effective and an advanced match making tool based on the principles of Vedic astrology. The program attempts to provide an effective analysis of your partner's and yours inherent characteristics, as defined by a particular rashi (moon sign) and nakshatra (birth star). This software helps you understand your positive and negative traits, thus helping you judge your compatibility with your partner.

Post a Comment

0 Comments