போட்டோ மூவி மென்பொருள்

உங்களிடம் உள்ள போட்டோக்களை இணைத்து ஒரு  15 செகண்ட் மூவியாக மாற்ற  உதவுகிறது Photo to Movie மென்பொருள். இது முற்றிலும் இலவசம். 140 ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த மென்பொருள் இலவசமாக தரவிறக்கம் (Download) செய்திடலாம்.

photo movie software free

போட்டோ டூ மூவி:

உங்களிடம் உள்ள சில போட்டோக்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் 15 செகண்டில் முடியும் ஒரு "மூவி" தயாரிக்கலாம்.

மென்பொருளை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பது குறித்த விபரங்கள் குறித்த தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி மென்பொருளை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்.

Photo to Movie சாப்ட்வேர் டவுன்லோட் செய்ய சுட்டி: 

15Seconds Photo Movie gives a new birth to your pictures and turns them into a professional-looking visual poem. Experience the unique selection of music, visual effects and transitions which are only several clicks away. With a delicate touch of our media specialist, your memories will harmonize and shine with radiance. With 15Seconds Photo Movie you don’t need to worry about the traditional and complicated steps of applying transition and sound effects.

Visualize your sleeping memories in your camera roll and share them with your family and friends now! 15Seconds Photo Movie guarantees to make your memory’s every bits and pieces memorable.

Select Theme:
15Seconds Photo Movie provides 12 different themes categorized by the 3 distinct music tempos (Andante, Moderato and Allegro) along with our special themes (Christmas, Marriage, Birthday, Vacation and Halloween). You can check out the sample videos for all the themes; please select the theme that best suits your needs. And of course, the themes will be regularly updated.

Pick Photos:
15Seconds Photo Movie provides the timeline so you can glimpse at the whole panorama of the visual poem. The size of the chosen thumbnail photos determines the length of the exposure; place the important pictures to bigger thumbnail for longer exposure.

Caption:
Embed your own title to your video using our pre-oriented ‘Caption’ feature on a perfect timing. You can create your video without using this feature, but using this could only make your video better.

Share:
You can share your video on Facebook.
You can share your video on YouTube.
You can save your video on your Camera Roll.


Post a Comment

0 Comments