ரிமோட் டெஸ்க்டாப் ஷேரிங் மென்பொருள்

தொலைதூரத்தில் இருக்கும் நண்பர்களின் கணினியை, உங்கள் கணினியின் மூலம் அணுகுவதற்கு பயன்படும் மென்பொருள் Ammyy Admin. இம் மென்பொருள் டீம் வியூவர் - மென்பொருள் போன்றது. இதை ரிமோட் டெஸ்க்டாப் ஷேரிங் மென்பொருள் என்றும் குறிப்பிடுவர்.

உங்களுடைய இடத்திலிருந்து, உங்களது கணினியின்  மூலம், வெகு தொலைவில் இருக்கும் உங்களுடைய நண்பர்களின் கணினியை அணுகி இயக்கலாம்.

சுருக்கமாகச் சொல்வதெனில் remote assistance, administration, remote desktop sharing மற்றும் distance education போன்ற செயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படும் சிறந்த டெஸ்க்டாப் ஷேரிங் மென்பொருள் இதுவாகும்.
Ammyy-Admin-full-version-download-for-free
Ammyy Admin மென்பொருளின் சிறப்புகள்:
  • Ammyy Admin மென்பொருளை இன்ஸ்டால் செய்யத் தேவையில்லை. இதில் எந்த ஒரு Settings adjustments ம் செய்யத் தேவையில்லை.
  • பயன்படுத்துவது மிக எளிது. உயர்ந்த தரமிக்க Data Transfer security, சிறந்த பயன்பாட்டு அம்சங்கள், சிறந்த கட்டமைப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
  • விண்டோஸ் கணினிகளுக்கு ஏற்றது. Windows 2000/XP/Vista/7/8,  Windows Server 2000/2003/2008,  32-bit and 64-bit.

Screen Shot: 

Ammyy-Admin-full-version-download-for-free

Download Link

ஆம்மி அட்மின் மென்பொருளைத் தரவிறக்கம் செய்ய: Download Ammyy Admin remote desktop Free software

மென்பொருளின் பயன்கள் மற்றும் சிறப்புகள்:

Features of Ammyy Admin

Remote desktop works without installation : Ammyy Admin is ready to use within a few seconds after downloading.
Just send the link to the download page to your partner, set the ID (generated automatically) of the PC you're going to control remotely and begin remote desktop sharing. You can also use privacy and remote connection access verification settings.
Remote server control : You can use Ammyy Admin for remote PC and server control without human presence on the client side. Ammyy Admin makes it easy to control by remote the desktop of unattended computers.
This enables you to restart, log-in/ out, change users and more using Ammyy Admin Service for remote desktop sharing.
Fast performance : No matter what kind of Internet connection you have, dial-up or LAN at any speed, Ammyy Admin provides optimum display performance using internal traffic optimization algorithm.
You can manually set the balance between picture quality or data transfer rate.
High standard of data transfer security : All communications with remote desktop, including display images, cursor, keyboard, and files transferred between local and remote computers are encrypted by high standard security algorithm AES and RSA which use different keys for each session.
The encryption mode is always on. Ammyy Admin doesn't open remote or local PC ports. It provides sophisticated remote access rights management using unique hardware ID and/or password.
Voice chat : You can use a headset for communication with your partners who are at remote desktop using Ammyy Admin voice chat feature. This feature is also widely used for holding on-line conferences, presentations and virtual classes.
Transparent for Firewalls and User Friendly : Ammyy Admin is transparent for Firewalls, you don't have to make additional adjustments on the Firewall or VPN connection settings, exposing local PCs or remote computer networks to the risk of security bug.
You can easily access remote desktops of computers behind gateways NAT without port mapping. Ammyy Admin has a very user-friendly interface. It's simple to use and can be managed by both professional and inexperienced PC users.
File manager : Ammyy Admin provides the file manager feature so you can copy files and folders between local and remote computer desktops up to 140 Tb in size with the ability to resume interrupted downloads without information loss.
The range of operations with files and folders on the remote computer includes create, delete, move, rename, and more.
Support HTTPs proxy (100% secure connection)
Vast number of features at competitive price : Ammyy offers you this multi-task software at a very competitive price. Enhance your business by reducing costs and increasing quality control.
You can be assured that you're getting one of the best solutions for Remote Desktop with Ammyy Admin.

இந்த பதிவை நீங்கள் விரும்பியிருந்தால், டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் வேகம் அதிகரிக்க என்ற பதிவையும் வாசியுங்கள்.