நட்சத்திரங்களை எண்ணிக்கை அறிய உதவும் ஆன்ட்ராய்ட் ஆப்

நட்சத்திரங்களை என்ன புதிய அப்ளிகேஷன்

அண்டத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களை நம் கண்ணால் பார்க்கிறோம். ஆனால் அதில் எத்தனை நட்சத்திரங்கள் உள்ளன என்று எண்ண முடியுமா? 

stargazing-android-apps-for-counting-measure-stars-in-the-galaxy


அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு இடையுள்ள தொலைவு எவ்வளவு என கணக்கிட முடியுமா? நட்சத்திரங்களை எண்ணவும், அவற்றிற்கிடையேயுள்ள தூரத்தைக் கணக்கிட்டு சொல்லவும் வந்துவிட்டது புதிய அப்ளிகேஷன் stargazing.

இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் செய்ய; Downlaod app stargazing


மேலதிக தகவல்கள் ஆங்கிலத்தில்:
Have you seen the International Space Station? It is visible with the naked eye!
If you like space or astronomy, you will like this ISS finder app.

ISS Detector will tell you when and where to look for the International Space Station or Iridium flares. You get an alarm a few minutes before a pass. 

You will never miss a pass of the International Space Station and you will never miss the bright flashes of the iridium communication satellites. ISS Detector will also check if the weather conditions are right. A clear sky is perfect for spotting.

Extensions will enhance the functionality of ISS Detector. With an in-app purchase you can add comets and planets, amateur radio satellites and famous objects, like the Hubble space telescope or the Chinese space station Tiangong.

இந்த அப்ளிகேஷன் மூலம் செய்ய கூடியவை:

  • Overview of the coming passes
  • Weather conditions for perfect sightings
  • Radar screen with path indication
  • Current location on a map
  • Detection of Iridium flares
  • Notifications and Alarms
  • Share sightings with whatsapp, twitter, gmail, email etc.
  • Automatic location and timezone detection

Post a Comment

0 Comments