ப்ளாக்கர் வலைப்பூவில் உள்ள இணைப்புகளை வண்ண மயமாக காட்ட | How to change blogger blog links as glitters

உங்கள் பிளாக்கை அழகுபடுத்த வேண்டுமா? அதற்கு சில வழிகள் உண்டு. அதில் ஒன்றுதான் உங்கள் ப்ளாக்கர் வலைத்தளத்தில் உள்ள இணைப்புகளை வண்ண மயமாக மின்னச் செய்வது. [Links in Various Colors]

எப்படி ப்ளாக்கர் லிங்கை வண்ண மயமாக மாற்றுவது?

படிமுறைகள்: 

1. ப்ளாக்கர் இணையதளத்தில் லாகின் செய்து கொள்ளுங்கள்.
2. Theme கிளிக் செய்து, Edit Html கிளிக் செய்யவும்.
3. தோன்றும் ப்ளாக்கர் டெம்ப்ளேட் நிரல் வரிகளில் <head/> கண்டுபிடியுங்கள். (சுலபமாக கண்டுபிடிக்க Ctrl+F அழுத்தி <head/> என டைப் செய்து என்டர் தட்டுவதன் மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம்.)
4. கீழிருக்கும் Java script நிரலை  காப்பி செய்து </head> டேக்(tag)க்கு முன்னதாக பேஸ்ட் செய்துகொள்ளவும்.
5. இறுதியாக Save Template என்பதை கிளிக் செய்து, மாற்றத்தை சேமித்து விடவும்.

அவ்வளவுதான்.

காப்பி செய்ய வேண்டிய நிரல் :


&lt;em&gt;&lt;script type='text/javascript'&gt;
//&lt;![CDATA[
var rate = 20;
if (document.getElementById)
window.onerror=new Function(&quot;return true&quot;)
var objActive; // The object which event occured in
var act = 0; // Flag during the action
var elmH = 0; // Hue
var elmS = 128; // Saturation
var elmV = 255; // Value
var clrOrg; // A color before the change
var TimerID; // Timer ID
if (document.all) {
document.onmouseover = doRainbowAnchor;
document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
}
else if (document.getElementById) {
document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
}
function doRainbow(obj)
{
if (act == 0) {
act = 1;
if (obj)
objActive = obj;
else
objActive = event.srcElement;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval(&quot;ChangeColor()&quot;,100);
}
}
function stopRainbow()
{
if (act) {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
function doRainbowAnchor()
{
if (act == 0) {
var obj = event.srcElement;
while (obj.tagName != 'A' &amp;&amp; obj.tagName != 'BODY') {
obj = obj.parentElement;
if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
break;
}
if (obj.tagName == 'A' &amp;&amp; obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval(&quot;ChangeColor()&quot;,100);
}
}
}
function stopRainbowAnchor()
{
if (act) {
if (objActive.tagName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}
function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
{
if (act == 0) {
obj = e.target;
while (obj.nodeName != 'A' &amp;&amp; obj.nodeName != 'BODY') {
obj = obj.parentNode;
if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
break;
}
if (obj.nodeName == 'A' &amp;&amp; obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval(&quot;ChangeColor()&quot;,100);
}
}
}
function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
{
if (act) {
if (objActive.nodeName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}
function ChangeColor()
{
objActive.style.color = makeColor();
}
function makeColor()
{
// Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?
// HSVtoRGB
if (elmS == 0) {
elmR = elmV; elmG = elmV; elmB = elmV;
}
else {
t1 = elmV;
t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
t3 = elmH % 60;
t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;
if (elmH &lt; 60) {
elmR = t1; elmB = t2; elmG = t2 + t3;
}
else if (elmH &lt; 120) {
elmG = t1; elmB = t2; elmR = t1 - t3;
}
else if (elmH &lt; 180) {
elmG = t1; elmR = t2; elmB = t2 + t3;
}
else if (elmH &lt; 240) {
elmB = t1; elmR = t2; elmG = t1 - t3;
}
else if (elmH &lt; 300) {
elmB = t1; elmG = t2; elmR = t2 + t3;
}
else if (elmH &lt; 360) {
elmR = t1; elmG = t2; elmB = t1 - t3;
}
else {
elmR = 0; elmG = 0; elmB = 0;
}
}
elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
if (elmR.length == 1) elmR = &quot;0&quot; + elmR;
if (elmG.length == 1) elmG = &quot;0&quot; + elmG;
if (elmB.length == 1) elmB = &quot;0&quot; + elmB;
elmH = elmH + rate;
if (elmH &gt;= 360)
elmH = 0;
return '#' + elmR + elmG + elmB;
}
//]]&gt;
&lt;/script&gt;&lt;/em&gt;

இனி, உங்களுடைய வலைப்பூவை புதிய Tab -ல் திறந்து பார்த்தால், உங்களுடைய வலைத்தளத்தில் உள்ள இணைப்புகள் (All Blog Post Links) அனைத்தும் வண்ண மயமாக மின்ன ஆரம்பித்திருக்கும்.

எச்சரிக்கை குறிப்பு: பிளாக்கின் டெம்ப்ளேட் கோடிங்கில் கை வைக்கும் முன்பு, (எடிட் செய்யும் முன்பு) அதை ஒரு பேக்அப் (Download full template) எடுத்துவைப்பது நல்லது.

Tags: Blogger tips, Blogger Blog Post Links, Glittering Post Links in Blogger.

Post a comment

1 Comments

Comment Policy

We’re enthusiastic to see your comment. However, Please Keep in mind that all comments are moderated manually by our human reviewers according to our comment policy, and all the links are nofollow. Using Keywords in the name field area is forbidden. Let’s enjoy a personal and evocative conversation.