Showing posts with label mobile balance. Show all posts
Showing posts with label mobile balance. Show all posts

மொபைல் பேலன்ஸ், வேலிடிட்டி அறிந்துகொள்ள குறியீடுகள்

ஒவ்வொரு தங்களுடைய வசதிக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு மொபைல் நெட்வொர்க்கிங் சர்வீசைப் பயன்படுத்துவீர்கள். உதாரணமாக டாடா டொகோமோ, ஒடபோன், பிஎஸ்என்எல, ஏர்ட...