Showing posts with label google. Show all posts
Showing posts with label google. Show all posts

உலகை சுற்றிப் பார்க்க உதவும் கூகிள் எர்த் ப்ரோ டவுன்லோட் செய்ய

கூகிள் எர்த் பற்றி அறியாதவர்கள் இருக்க முடியாது. விமானத்தில் இருந்து பூமியை தொடும்பொழுது காண கிடைக்கும் மிக அழகானது. அதை அனுபவத்தவர்களுக்கு ...