Showing posts with label google tez. Show all posts
Showing posts with label google tez. Show all posts

கூகிள் தேஸ் - பணம் பரிமாற்ற செயலி

கூகிள் வழங்கும் பயனுள்ள சேவைகளில் இதுவும் ஒன்று. இந்தச் சேவை இன்னும் கூட பலருக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது. இது மொபைல் வழியாக பண பரிமாற்றம் மற்...