Showing posts with label camera app. Show all posts
Showing posts with label camera app. Show all posts

ஸ்மார்ட்போனில் போட்டோக்களை தரமானதாக எடுக்க உதவும் கேமிரா ஆப்ஸ்கள் !

உங்கள் ஸ்மார்ட்போன் வழியாக தரமான புகைப்படங்களை எடுக்க சில கேமிரா ஆப்ஸ்கள் பயன்படுகின்றன. வழக்கமான ஸ்மார்ட்போன் கேமிராவில் எடுக்கும் புகைப்ப...