Showing posts with label audio edting software. Show all posts
Showing posts with label audio edting software. Show all posts

குரலை வளப்படுத்த இலவச மென்பொருள் | Free audio Editing software

Sony sound forge pro audio editing software நீங்கள் பதியும் குரலை வளப்படுத்தவும், பின்னணியில் உள்ள இரைச்சல்களை போக்கவும் இம்மென்பொருள் உங...

ஆடியோ எடிட் செய்ய அருமையான மென்பொருள்..!

Audio editing software for free ஆடியோ எடிட் செய்ய அருமையான மென்பொருள் இது. ஆடியோ எடிட்டிங் மட்டும் இல்லீங்க.. இந்த மென்பொருள் பயன்படுத்தி ...