Showing posts with label ஆன்ட்ராட்டு. Show all posts
Showing posts with label ஆன்ட்ராட்டு. Show all posts

வாய்ஸ் டூ டெக்ஸ்ட் - ஆன்ட்ராய்ட் ஆப் ! (இனி டைப் செய்யத் தேவையில்லை !)

இப்பொழுதெல்லாம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி மலைக்க வைக்கிறது. ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தி அதிசய வைக்கிறது. மொபைல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் அது அபரிதமாகியுள...