ஃபயர்பாக்ஸ் புதிய பதிப்பு டவுன்லோட் செய்திடகூகிள் குரோம் பிரௌசர் வெளியிடுவதற்கு முன்பே சில ஆண்டுகள் பயனர்களின் விருப்பமான Browser ஆக இருந்தது ஃபயர்பாக்ஸ். இந்த உலவியானது பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டுள்ளது.

new firefox download


வேகமாக பிரௌஸ் செய்திடவும், பாதுகாப்பான பிரௌசிங் அனுபவத்தினை கொடுக்கும் ஃபயர்பாக்ஸ் பிரௌசரில் பல பயனுள்ள Add On கள் உண்டு.

ஃபயர்பாக் பிரௌசர் புதிய பதிப்பு டவுன்லோட் செய்திட சுட்டி:

Download New Firefox Browser - Latest Version

0Comments

Post a Comment

உங்களது மதிப்பு மிக்க கருத்துகளை எழுதுங்கள்..!!!